Bokföring

Bokföringsrapporter
Varje månadsskifte genereras en bokföringsrapport över de bokföringshändelser som har inträffat under föregående månad. Bokföringsrapporten genereras i form...
Ons, 2 jan., 2019 at 8:23 AM
Bokföringsinställningar
Önskar ni att ställa in andra bokföringskonton än de förinställda gör ni detta under Bokföringsinställningar när du är inne på Bokföring. Vi rekommenderar a...
Tors, 24 sep., 2015 at 4:57 PM
Räkenskapsår
När du registrerar ditt företag hos bolagsverket får du välja vilken räkenskapsperiod företaget ska ha. Det första räkenskapsåret börjar den dag Bolagsve...
Ons, 13 jan., 2016 at 10:57 AM
Behöver jag skriva ut fakturor för bokföring?
Du behöver inte skriva ut dina fakturor och spara dem fysiskt för att din bokföring ska bli korrekt. Kundfakturor ska sparas i samma skick som de sammanstäl...
Ons, 13 jan., 2016 at 11:26 AM
Bokföringsmetod
Billogram använder fakturametoden i bokföringsrapporterna. Detta innebär att fakturan bokförs det datum den skapas. Man väntar alltså inte med att bokföra f...
Ons, 1 juli, 2015 at 9:53 AM
SIE4-fil
SIE4-formatet är en standard utvecklad av SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling och administration av SIE-standarden. Mer information om SIE-...
Ons, 1 juli, 2015 at 9:55 AM
Reskontrajournal
Din kundreskontrajournal sammanfattar dina utestående fodringar, alltså alla obetalda fakturor, per den sista varje månad. Reskontrajournalen finner du unde...
Ons, 1 juli, 2015 at 9:56 AM
Transaktioner utanför bokföringsrapporterna
Det finns några transaktioner som måste bokföras manuellt då Billogram inte har möjlighet att bokföra detta i rapporterna. Följande transaktioner bokförs...
Ons, 1 juli, 2015 at 9:58 AM
Statistik
Billogram ger dig statistik över antal skickade fakturor, kassaflöde och omsättning m.m. Dessa siffror finns för att hjälpa dig att få en snabb överblick ...
Tors, 15 sep., 2016 at 4:01 PM
Underlag för försäljning på specifika varor/tjänster
Under Varor/tjänster kan du ställa in egna bokföringskonton för varje produkt och sedan kan du med bokföringsrapporten ta fram försäljning för specifika art...
Ons, 1 juli, 2015 at 10:01 AM