Har du en faktura där det kvarstår en del av kapitalbeloppet, som du behöver bokföra som en kundförlust, så kan du använda dig av funktionen Nedskrivning.
Funktionen går att använda på alla fakturor som har ett saldo kvar och du hittar den under Fler alternativ då du går in på den aktuella fakturan.

Funktionen nedskrivning påverkar endast din bokföring och skapar händelser på dina bokföringskonton som heter "Nedskrivning kundfordringar" samt "Befarade kundförluster". 

Att man har skrivit ner en faktura syns enbart för utställaren, kunden ser bara att fakturan är obetald som vanligt. Kunden vet alltså aldrig när utställaren befarar att detta är en kundförlust. Man kan utan problem betala en nedskriven faktura. Fakturan blir då betald precis som vanligt och bokföringen korrigerar nedskrivningen automatiskt.


Genom att göra en nedskrivning så sker egentligen ingenting med själva fakturan, det enda som händer är att fakturan bokförs som en kundförlust men den ligger fortfarande öppen och möjlig att betala. Det innebär att om du har automatiska påminnelser kvar på fakturan som inte redan är skickade så kommer de att gå iväg som vanligt om du inte väljer att ta bort detta.


Så här ser en nedskriven faktura ut för dig som utställare: