HUS-rapporten innehåller alla inbetalningar på rot eller rut-fakturor som skett sedan den senaste HUS-rapporten skapades.

Varje betalning delas upp på 1 eller flera personnummer ("Köpare") och beloppen delas jämnt på dessa.

Varje ärende innehåller följande informtion från fakturan:

- Personnummer
- Betalningsdatum
- Pris för arbete
- Betalt belopp
- Begärt belopp
- Övrig kostnad
- Vilken typ av arbete som utförts
- Hur många timmar av arbetet som utförts
- Materialkostnaden för arbetet
- Fastighetsbeteckning
- Lägenhetsnummer
- Bostadsrättsföreningens organisations nummer


Om rapporten är i RUT-format så finns även denna information: - Fakturanummer