Har du fått en värdeavi från Billogram men hellre vill få beloppet utbetalat direkt till ditt konto? Då kan vi givetvis fixa detta åt dig! 

Har du gjort en överbetalning eller en betalning på en krediterad faktura returneras det överskridande beloppet till dig genom bankgirot som skickar en avi. Värdeavin måste först förfalla eller makuleras för att pengarna ska komma åter till Billogram så att vi kan betala ut den direkt till ert konto. En värdeavi är utställd på 45 bankdagar och efter förfallodatum tar det cirka två veckor för bankgirocentralen att returnera beloppet till oss. 


För snabbast hantering kan ni makulera värdeavin. Det gör ni genom att notera att avin ska makuleras och sedan skicka den ett kuvert till bankgirocentralen på adressen nedan. 

Bankgirot
105 19 Stockholm

Efter cirka två veckor är beloppet åter hos Billogram och vi kan göra utbetalningen. 


För att säkerställa att återbetalning sker till rätt mottagare behöver vi alltid få in en betalningskvittens som innehåller följande information:

- Belopp

- Betaldatum

- Referens

- Konto (avsändare/mottagare)


Det säkraste underlaget är en printscreen från din internetbank eller betalsystem. Detta skickar du med e-post till support@billogram.com.