Billogram arbetar kontinuerligt med att upprätthålla bästa kvalité och säkerhet i vår verksamhet. En del i det arbetet är att säkerställa att vi uppfyller de regulatoriska krav som finns i vår bransch. Billogram följer därav Finansinspektionens regler och lagen om penningtvätt (2009:62) som infördes 2009 för att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Enligt penningtvättslagen är vi skyldiga att ha god kunskap om våra kunder. För att uppfylla kraven ber vi er i samband med registrering på Billogram att lämna information om ert företag. De uppgifter ni lämnar som svar på våra frågor behandlas konfidentiellt och med sekretess. 


Du kan läsa mer om lagen om penningtvätt här: 
Finansinspektionens hemsida
Sveriges Riksdag
Penningtvätt.se