När du registrerar ditt företag hos bolagsverket får du välja vilken räkenskapsperiod företaget ska ha. Det första räkenskapsåret börjar den dag Bolagsverket registrerar företaget och kommer därför inte att stämma det första året och får vara upp till 18 månader långt. 

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret (1 januari-31 december) kallas för brutna räkenskapsår och börjar första dagen i valfri månad och omfattar tolv månader. 

För att bokföringen ska bli korrekt i Billogram ställer du in antal månader i ert nuvarande räkenskapsår under Bokföring -> Bokföringsinställningar -> Ändra Bokföringsinställningar.