I Sverige är momsen 25, 12 eller 6 procent. Den generella momssatsen är 25 procent och gäller för de flesta varor och tjänster. För livsmedel, restaurang och hotellverksamhet och liknande tillämpas 12 procent moms. Momssatsen 6 procent används ofta inom kulturområdet som exempelvis entréavgifter, konserter och tidningar. För transport av människor som taxi-, buss- och tågverksamhet tillämpas även 6 procent moms. 

Vissa branscher är momsplikten undantagen helt och hållet. Momsfria verksamheter är exempelvis sjukvård, tandvård, social omsorg, bank- och försäkringsverksamhet. 

Fakturerar du till företag i andra länder än Sverige kan andra momssatser tillämpas. Vill du lägga till en ytterligare momssats kan du göra detta under Bokföring -> Bokföringsinställningar -> Ändra bokföringsinställningar -> Lägg till ny momssats. När du sparat inställningen dyker den upp som alternativ när du skapar din faktura.