Filmen visar hur enkelt det är att skicka fakturor igenom Billogram och hur den automatiserade faktureringsprocessen fungerar.