Billogram har i samråd med Finansinspektionen kommit fram till att vår verksamhet inte behöver övervakas av Finansinspektionen. Vi har däremot valt att tillämpa deras regler och följa lagen om penningtvätt i vår verksamhet. 

Billogram arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism med mera.