En av de största fördelarna med vår tjänst är att man som kund inte behöver pricka av inbetalningarna manuellt. Billogram matchar automatiskt inbetalningar mot dina fakturor så att du direkt i Billogram löpande ser vilka fakturor som är betalda och inte. För att detta ska vara möjligt behöver vi ha insyn i vad som har betalats och därför betalar gäldenären in till Billograms klientmedelskonto, 639-8770. Vi prickar sedan av inbetalningen med hjälp av OCR-nummret, uppdaterar detta i Billogram och betalar sedan ut pengarna till er samma dag. Sedan har du normalt pengarna nästa bankdag.

Billogram följer lag 1944:181 om redovisningsmedel. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Billograms egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, det vill säga du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. Mer information om klientmedelskonto finner du på Riksgäldens hemsida.