Har du gjort en överbetalning eller betalning på en krediterad faktura returneras det överskridande beloppet till dig genom bankgirot som skickar en avi. Tillsammans med avin kommer en specifikation med ett referensnummer. Maila referensnummer, belopp och mottagare av avin till support@billogram.com så kan vi hjälpa er att ta fram vad avin avser.