Ibland händer det att man betalar med fel OCR-nummer eller gör en betalning som var menad till ett annat företag. Har du gjort en felaktig betalning eller en betalning med fel OCR-nummer till Billogram kontaktar ni support@billogram.com tillsammans med ett betalningsunderlag, exempelvis ett kvitto eller ett kontoutdrag. Betalningsunderlag kan tas fram från internetbanken och på underlaget ska det tydligt framgå mottagare, avsändare, datum, belopp, referens. 

När vi har underlaget kan vi finna betalningen och därefter returnera pengarna alternativt placera beloppet på den faktura som betalningen avsåg. Vill du att betalningen ska placeras på en faktura anger du även det korrekta OCR-numret i mailet.