Om annan referens än OCR-numret anges vid betalningen, så matchas inte betalningen automatiskt mot rätt faktura i systemet. Om detta sker, vänligen kontakta oss via: support@billogram.com med betalningsunderlag innehållandes följande:

  • Betaldatum
  • Angiven referens
  • Betalt belopp
  • Mottagarkonto / Avsändarkonto


En screenshot på transaktionen från betalarens bank eller betalsystem duger utmärkt som kvittens.