Betalar din kund in ett för litet belopp på din faktura markeras fakturan som delbetald. Du kan fortsätta driva in den resterande skulden från din kund eller ta bort det kvarvarande beloppet. Om det enbart är avgifter och/eller räntor som kvarstår kan du använda avskrivningsfunktionen för att ta bort beloppet. Finns en del av originalbeloppet kvar kan du ta bort detta genom att kreditera det återstående beloppet från fakturan.