Om din kund har betalat in en för stor summa eller dubbelbetalat en faktura noteras det som en överbetalning i Billogram. Vi korrigerar automatiskt överbetalningen och skickar tillbaka det överskridande beloppet till betalaren antingen via bankgiroöverföring, eller genom en värdeavi via bankgirocentralen. 


I de fall där kontouppgifter saknas i transaktionen skickar Bankgirocentralen ut en värdeavi till de adressuppgifter som kommer från inbetalarens bank. Det korrekta beloppet kommer alltså att betalas ut till utställaren av fakturan och betalaren kommer att få tillbaka det överbetalade beloppet.


I det fall  beloppet på överbetalningen är under 10 SEK så skickas inte en avi ut per automatik. Självklart kan vi ordna med återbetalning till kundens bankkonto. Skicka en kvittens på inbetalningen, som resulterade i att fakturan blev överbetald, till support@billogram.com så ordnar vi med återbetalning. På kvittensen behöver nedanstående information framgå:


- Konto (avsändare + mottagare)
- Belopp
- Datum
- Angiven referens


En skärmdump/screenshot från internetbanken fungerar utmärkt som underlag.