Om din kund har betalat in en för stor summa eller dubbelbetalat en faktura noteras det som en överbetalning i Billogram. Vi korrigerar automatiskt  överbetalningen och skickar tillbaka det överskridande beloppet till din kund genom bankgirocentralen. Bankgirocentralen skickar ut en värdeavi till de adressuppgifter som kommer från inbetalarens bank.

Det korrekta beloppet kommer alltså att betalas ut till er och er kund kommer att få tillbaka sina pengar genom en check de får hem i brevlådan.


I det fall att beloppet på överbetalningen under 10 SEK så skickas inte en avi ut per automatik. Självklart kan vi ordna med återbetalning till kundens bankkonto. Skicka en kvittens på inbetalningen, som resulterade i att fakturan blev överbetald, till support@billogram.com så ordnar vi med återbetalning. På kvittensen behöver nedanstående information framgå:

- Konto (avsändare/mottagare)
- Belopp
- Datum
- Angiven referens


En skärmdump/screenshot från internetbanken fungerar utmärkt som underlag.