När du ser att en faktura har blivit betald eller delbetald i Billogram betalar vi vidare till er samma dag. Betalningen matchar normalt fakturan samma dag som pengarna har kommit oss tillhanda. Detta förutsätter att gäldenären angivit korrekt OCR-nummer. Skulle den som betalar angivit fel OCR-nummer kan det ibland dröja längre tid innan du ser inbetalningen i Billogram då vi manuellt behöver hänföra betalningen till rätt faktura. 

Från dess att vi betalar ut tar det normalt Bankgirocentralen och bankerna en bankdag innan du ser pengarna på ditt konto, vid undantagsfall kan det dröja ytterligare en bankdag.