Billogram ger dig statistik över antal skickade fakturor, kassaflöde och omsättning m.m. Dessa siffror finns för att hjälpa dig att få en snabb överblick av det aktuella värdet för dagen. Statistiken är till skillnad från bokföringsrapporten dynamisk och anpassar sig efter det som händer i din fakturering. Krediterar du exempelvis en faktura från januari i mars månad, så kommer statistiken för januari att korrigeras efter detta.

Observera att du inte ska använda statistiken som bokföringsunderlag i och med att statistiken är dynamisk. 

Överblick
Omsättningen avser det du fakturerat den valda perioden exklusive moms.

Omsättning och Kassaflöde
Kassaflöde visar inkomna medel på daglig basis.
Omsättning visar fakturerat belopp inkl. moms.