Det finns några transaktioner som måste bokföras manuellt då Billogram inte har möjlighet att bokföra detta i rapporterna.

Följande transaktioner bokförs inte:

  • Om du krediterar ett redan betalt belopp, har vi ingen möjlighet att bokföra utbetalningen som du själv gör till din kund. Själva krediteringen blir dock bokförd.
  • Utlandsbetalningar som betalas till ert konto med IBAN och BIC bokförs inte automatiskt då vi inte har någon möjlighet att kontrollera när de pengarna kommit in. När du lägger in betalningen som “Kontant betalning” kommer betalningen dock att bokföras.
  • Utbetalningar på sålda fakturor.