Din kundreskontrajournal sammanfattar dina utestående fodringar, alltså alla obetalda fakturor, per den sista varje månad. Reskontrajournalen finner du under Bokföring.

Under Fakturor har du en uppdaterad reskontra i realtid där alla dina obetalda fakturor kategoriseras i förfallna och skickade fakuror.