SIE4-formatet är en standard utvecklad av SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling och administration av SIE-standarden.

Mer information om SIE-formatet hittar du på SIE-gruppens hemsida.