Önskar ni att ställa in andra bokföringskonton än de förinställda gör ni detta under Bokföringsinställningar när du är inne på Bokföring. Vi rekommenderar att ni eller er redovisningsbyrå ställer in detta innan ni skickar er första faktura då rapporterna inte ändras retroaktivt. En ändring av exempelvis ett intäktskonto kommer endast att uppdateras för kommande bokföringshändelser. Du kan självklart även korrigera det manuellt i din bokföring i efterhand.

Ni kan även ställa in serie för de SIE4-filerna som genereras. Har ni bestämda intäktskonton och momskonton för specifika artiklar, ställer du in detta för varje artikel i ditt artikelregister under varor/tjänster.