Varje månadsskifte genereras en bokföringsrapport över de bokföringshändelser som har inträffat under föregående månad. Bokföringsrapporten genereras i formatet PDF och SIE4. De flesta svenska bokföringsprogram kan läsa in SIE4-filen direkt till programmet.

Rapporten kan du ladda ner under Bokföring i Billogram för att sedan importera den till ditt bokföringsprogram. Det är inte möjligt att ändra i en SIE4-fil i Billogram eftersom filen baseras på redan utförda händelser.