Varje månadsskifte genereras en bokföringsrapport över de bokföringshändelser som har inträffat under månaden. Bokföringsrapporten genereras i formatet PDF och SIE4. De flesta svenska bokföringsprogram kan läsa in SIE4-filen direkt till programmet.

Rapporten kan du ladda ner under Bokföring i Billogram för att sen importerar den till ditt bokföringsprogram. Sedan är allt från Billogram uppdaterat i ditt bokföringsprogram.