Ditt kundregister finns alltid tryggt sparat i Billogram. Varje kund du har fakturerat sparas i ditt kundregister för att du framöver ska kunna komma åt dina kunder och fakturor. Detta vägs även upp av det säkerhetstänk vi har på Billogram. Om något företag skulle nyttja Billogram för verksamheter som inte är tillåtet enligt svensk lag, så ska det finnas en en god dokumentation över detta. Därför är det inte heller möjligt att radera kunder från kundregistret.