Det är möjligt att skicka fakturor utanför Sverige men i dagsläget går det endast att skicka fakturor i svenska kronor(SEK) genom Billogram. Vi hoppas framöver att vi kan expandera till fler marknader och då även ha stöd för fler valutor.