När du skapar en faktura finns en rubrik som heter Tilläggsinformation. Klicka på Välj tillägg. Där kan du fylla i er referens och mottagarens referens. Referensen visas tydligt uppe i vänstra hörnet på både webb- och brevfaktura.