För fakturor som skickas med e-post framgår ni som avsändare “Ert företagsnamn via Billogram”. I ämnesraden framgår om det är en faktura, påminnelse eller kreditfaktura som har skickats.

Kunden får en kort beskrivning av fakturan tillsammans med en länk till webbfakturan där all fakturainformation samt historik går att se.