Behöver du behöver korrigera en faktura efter att du har skickat iväg den kan du välja att ändra fakturan. Du kan ändra alla uppgifter på fakturan. De ändringar som utförs sammanfattas och presenteras innan du sparar och skickar fakturan igen. En kreditfaktura kommer automatiskt skapas för originalfakturan och en ny faktura kommer att skickas ut till kunden. Fakturorna kommer ha olika fakturanummer efter ändringen men OCR-nummer kommer kommer att vara det samma. Allt dokumenteras i historiken för både dig och din kund att se. För att ändra fakturan klickar du först på Fler Alternativ och sedan Ändra.