Dröjsmålsränta är en ränta som kan erläggas på fakturor som har förfallit. Dröjsmålsräntan kan läggas på efter förfallodatum men tidigast läggas på 30 dagar efter utställande av fakturan. Räntan uppdateras varje dag tills fakturan har blivit betalad.

Dröjsmålsränta regleras i räntelagen. Om inget annat avtalats uppgår dröjsmålsräntan till 8,0% per år plus gällande referensränta och räntan brukar därför ligga mellan 8-9%. Notera att dröjsmålsräntan slutar att appliceras på en faktura som blivit delbetald.