Från och med år 2013 har borgenärer (utställaren av fakturan) rätt att ta ut en avgift på 450 kr vid försenad betalning om gäldenären är näringsidkare eller myndighet. Är kunden en privatperson kan avgiften maximalt uppgå till och 60 kr. Avgiften kan endast läggas till en gång per faktura.