Fakturanummer måste anges på alla fakturor och hålla en obruten serie av nummer, detta för att Skatteverket ska kunna se att alla fakturor har blivit korrekt utställda.

Vilket fakturanummer ni börjar på är helt upp till ert företag. Ställer du inte in något specifikt kommer din första faktura att få fakturanummer 1. Sedan följer fakturanummer 2, 3 och så vidare. 

Har ert företag en löpnummerserie sedan tidigare alternativt om ni vill börja från ett specifikt nummer väljer ni ett Manuellt fakturanummer under Fakturavillkor vid skapandet av första fakturan. Billogram börjar där efter automatiskt att räkna från detta. Den automatiska matchningen av betalningarna som sker i Billogram sker genom OCR-referensen som alltid är helt unikt just för din faktura. Har du kunder som betalar via fil där en strikt OCR-kontroll inte kan genomföras så innebär det att dessa kunder kan ange exempelvis fakturanummer istället för OCR. 

För att då kunna säkerställa att betalningen kan matchas mot just din faktura så rekommenderar vi att du skapar en unik fakturanummerserie istället för att följa #1,#2,#3...osv.