Ni kan importera ett befintligt kundregister eller artikelregister till Billogram. Filen ni vill ladda upp behöver vara i formatet XLS-, XLSX- eller CSV. Det är viktigt att varje kolumn endast innehåller en typ av information. Exempelvis behöver namn, gatuadress, postnummer och stad vara uppdelade i olika kolumner i filen du importerar. Under fliken Kunder och "Lägg till kund" Ser vi vilka fält som kan importeras. När filen är uppladdad kommer du kunna välja vilka tabellrader som ska vara med och inte, samt vad de ska representera för information hos oss. 

Behöver ni hjälp är ni välkomna att kontakta support@billogram.com.