Billogram tillämpar en simpel och rak prisplan utan bindnings- eller uppsägningstid. Vi tar endast 10 SEK för varje billogram, det vill säga 10 SEK per skickad faktura inklusive påminnelser, krediteringar och ändringar. Väljer du att skicka fakturan med brev tillkommer en kostnad på 8,50 SEK för porto och kuvertering per brev.

Vid nyregistrering får du skicka 10 st gratis fakturor dina första 30 dagar!

Om du vill veta mer om hur och när du betalar för tjänsten kan du läsa mer under "Hur sker betalning för tjänsten?".